Zrównoważony rozwój w Pandora

Jako największy światowy producent biżuterii Pandora nieustannie poszukuje sposobów na bycie odpowiedzialnym partnerem dla swoich klientów. Dążymy do tego, aby nasza działalność była niskoemisyjna, a gospodarka obiegowa była podstawą naszych produktów, od momentu projektowania, aż do samego końca ich użytkowania. Chcemy być przykładem tego, co oznacza inkluzja, różnorodność i uczciwość.

Odkryj zrównoważony rozwój Pandora

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB

W STRONĘ CYRKULARNOŚCI

Srebro i złoto to unikalne materiały, które dają się przetwarzać nieskończenie wiele razy, nie tracąc przy tym swojego unikalnego stylu. Wybierając materiały z recyklingu, możesz stać się częścią historii tego materiału i wpleść ją we własną opowieść.

Pozyskiwanie metali z recyklingu

Srebro jest najczęściej używanym metalem w naszej biżuterii, dlatego też od niego rozpoczynamy cyrkularność. Do 2025 roku do produkcji naszej biżuterii będziemy pozyskiwać wyłącznie srebro i złoto z recyklingu.

Gospodarowanie odpadami

Naszym priorytetem jest nadanie drugiego życia pierwotnym odpadom produkcyjnym w naszych zakładach rzemieślniczych w Tajlandii.

Ulepszone opakowanie

Opakowania Pandora z tworzywa sztucznego zawierają mniej materiałów, co ułatwia recykling, a jednocześnie zachowuje wysokie standardy jakości znane z naszych wcześniejszych opakowań.

DZIAŁALNOŚĆ NISKOEMISYJNA

Jesteśmy na drodze do zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., a do 2040 r. będziemy firmą o zerowej emisji netto.

Podjęliśmy ważne kroki, zapowiadając cele klimatyczne zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target oraz zapewniając, że nasze cele są zgodne z udziałem redukcji koniecznych do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C.

PANDORA_LISBON__RECCE_0032

Energia odnawialna

Od 2020 roku Pandora do eksploatacji swoich zakładów produkcyjnych wykorzystuje wyłącznie energię odnawialną,.

Neutralność węglowa w działalności własnej

Pandora zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej we własnej działalności do 2025 roku. Obejmuje to wdrożenie nowych środków oszczędności energii w naszych zakładach produkcyjnych, biurach, sklepach detalicznych i magazynach.

Cyrkularność jako priorytet

Aby zmniejszyć zużycie surowców naturalnych, Pandora zobowiązała się, że do 2025 roku do produkcji biżuterii będzie pozyskiwać złoto i srebro w 100% z recyklingu.

MEDIUM_Pandora_Employees_GFX0242

KULTURA INKLUZYWNOŚCI, RÓŻNORODNOŚCI I UCZCIWOŚCI

Inkluzywność, różnorodność i uczciwość są zasadniczymi wartościami marki Pandora, a naszym obowiązkiem jest poszanowanie godności i praw człowieka wszystkich osób, których dotyka nasza działalność.

Uczciwe warunki pracy

Nasze zakłady produkcyjne w Tajlandii zapewniają bezpieczne i zdrowe warunki pracy ponad 13700 pracownikom.

Cele różnorodności

Pandora dąży do zapewnienia wszystkim zatrudnionym inkluzywnego miejsca pracy. Do 2030 roku postanowiliśmy osiągnąć równość płci na stanowiskach kierowniczych.

Zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka

Program Praw Człowieka Pandora jest zgodny z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UNGP).