GettyImages-1153908151 copy

Zrówno-ważony rozwój

Naszym celem jako największego światowego producenta biżuterii jest ograniczenie negatywnego wpływu na klimat i osiągnięcie neutralnego bilansu emisji związków węgla w działalności własnej do 2025 roku. Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele: 1 z 4

Neutralny bilans emisji związków węgla

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralnego bilansu emisji związków węgla w działalności własnej do 2025 roku. Nasze cele odnoszą się do naszych zakładów produkcyjnych, biur, sklepów oraz powierzchni magazynowych. 

Nasze cele: 2 z 4

Srebro i złoto z recyklingu

Pandora zadeklarowała, że do 2025 roku zacznie produkować biżuterię wyłącznie ze srebra i złota z recyklingu.

Nasze cele: 3 z 4

Energia odnawialna

W 2020 roku, 100% energii używanej w naszych zakładach produkcyjnych w Tajlandii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Nasze cele: 4 z 4

Międzynarodowa inicjatywa

Dołączając do inicjatywy Science Based Targets, zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji związków węgla zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. 

Moc recyklingu

Na drodze do zamkniętego obiegu

Pandora nieustannie dąży do cyrkularnego modelu wykorzystania materiałów i odpadów, między innymi poprzez używanie złota i srebra, które można przetwarzać w nieskończoność.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Fakty: 1 z 6

Odpowiedzialne podejście

Koszt środowiskowy cyrkonii sześciennej  wynosi zalediwe 0,001% kosztu diamentu wydobytego z kopalni.  Dowiedz się więcej o kamieniach, które zdobią biżuterię Pandora. 

Fakty: 2 z 6

Metale z recyklingu mają mniejszy wpływ na środowisko

Zgodnie z założeniami dotyczącymi cyklu życia produktów, pozykując metale z recyklingu ograniczamy emisję dwutlenku węgla o dwie trzecie w przypadku srebra i o ponad 99% w przypadku złota.

Fakty: 3 z 6

Cztery główne strumienie odpadów

Do recyklingu trafia 100% naszych czterech podstawowych strumienii odpadów: gips, szkło, wosk oraz guma. Temu procesowi zawdzięczamy wysokie poziomy recyklingu. 

Fakty: 4 z 6

Lepsza przyszłość

W dążeniu do ograniczenia naszego negatywnego wpływu na klimat, zmierzamy do wykorzystywania tylko materiałów odnawialncyh, pochodzących z recyklingu lub bardziej przyjaznych dla środowiska.

Fakty: 5 z 6

Przystępna cenowo i czysta energia

Zobowiązujemy się do wykorzystywania w 100% odnawialnej energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych i badamy możliwości zapewniania dodatkowej mocy słonecznej na miejscu. Jesteśmy również zaangażowani w przejście na odnawialne źródła energii w sklepach detalicznych i centrach dystrybucyjnych

Fakty: 6 z 6

Nowe pudełka na biżuterię

Nasze nowe pudełka na biżuterię zmniejszają emisję gazów cieplarnianych o ponad 60%.

Mniejszy wpływ na środowisko

Recykling na poziomie 90%

Nieustannie dążymy do tego, aby ograniczać nie tylko emisje dwutlenku węgla, ale też nasz całościowy ślad ekologiczny. W ubiegłym roku 90% odpadów z naszych zakładów produkcyjnych zostało poddanych recyklingowi.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21-copy-2
Kształtujemy przyszłość

„Zielone” zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne Pandora w Tajlandii zaliczają się do najbardziej nowoczesnych i energooszczędnych w branży. Połowa naszego globalnego zużycia energii zachodzi właśnie tam, dlatego od 2020 roku korzystamy w nich wyłącznie z energii odnawialnej, pozyskiwanej z lokalnych instalacji solarnych. Jednocześnie robimy, co w naszej mocy, aby ograniczyć ilość odpadów, efektywnie gospodarować wodą i stosować recykling.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Fakty: 1 z 3

Ograniczenie rocznych emisji CO2

Korzystając w 100% z energii odnawialnej, Pandora zmniejszy swój roczny bilans emisji dwutlenku węgla o 35 000 ton.

Fakty: 2 z 3

Wykorzystywanie wody i odpadów

W dążeniu do zmniejszenia ogólnego wpływu na klimat, zwracamy też uwagę na sposób w jaki wykorzystujemy wodę i odpady w naszych zakładach produkcyjnych. 

Fakty: 3 z 3

Lepszy recykling wody

Inwestycje w naszych zakładach produkcyjnych pozwoliły na zwiększenie poziomu recyklingu wody z 14% w 2019 roku do 16% w 2020 roku. 

Pandora w Tajlandii

Nasze zakłady produkcyjne w Tajlandii zapewniają bezpieczne warunki pracy dla ponad 11 000 pracowników. Dokładamy wszelkich starań, aby każda z pracujących tam osób miała dostęp do opieki zdrowotnej - prowadzimy kampanie edukacyjne i programy zachęcające do holistycznego dbania o zdrowie, oferujemy całodobową opiekę pielęgniarską, dostęp do biblioteki, kantyny w zakładzie pracy i wiele więcej.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy
Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Wpływ dostawców

Dążymy do współpracy z dostawcami, którzy podzielają nasze podejście do zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach Pandora dostosowała swój program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców do celów zrównoważonego rozwoju. Nasze podejście do odpowiedzialnego pozyskiwania z podziałem na kategorie ma pomóc w osiągniąciu celów w trzech obszarach: odpowiedzialności, identyfikowalności oraz transparentności.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Cele: 1 z 3

Odpowiedzialność

Będziemy nieustannie dążyć do poprawy wpływu naszego łańcucha dostaw na społeczeństwo i środowisko – przede wszystkim poprzez wybór dostawców, którzy przestrzegają międzynarodowych standardów w określonych kategoriach. Srebro i złoto wykorzystywane w naszej biżuterii pozyskiwane jest z certyfikowanych źródeł rozpoznanych przez organizację RJC (Responsible Jewelry Council Code of Practice) lub stowarzyszenie LBMA (London Bullion Market Association Good Delivery Rules), co potwierdzają nasi dostawcy. 

Cele: 2 z 3

Identyfikowalność

Będziemy coraz skuteczniej identyfikować pochodzenie surowców, a także kontrolować, czy na pewno pochodzą one ze stref wolnych od konfliktu. W tych działaniach kierujemy się przygotowanymi przez OECD Wytycznymi dotyczącymi zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

Cele: 3 z 3

Transparentność

Zwiększymy transparentność informowania o naszych głównych dostawcach oraz strukturze łańcuchów dostaw. Od 2018 roku upubliczniamy listę naszych dostawców granulatu srebra, granulatu złota oraz diamentów i rozszerzymy tę zasadę na dostawców pozostałych surowców.

Cele zrównoważonego rozwoju

Pandora wspiera cele zrównoważonego rozwoju wg ONZ. Nasza strategia bazuje na czterech celach dotyczących obszarów, w których możemy zmienić najwięcej.