GettyImages-1153908151 copy

Zrównoważony rozwój

Jako największy światowy producent biżuterii jesteśmy zdeterminowani, aby ograniczyć nasz ślad klimatyczny i osiągnąć neutralność węglową do 2025 roku. Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele: 1 z 4

Pełna neutralność węglowa

Na początku 2020 roku Pandora zobowiązała się, że do 2025 roku osiągnie pełną neutralność węglową w działalności własnej. Zobowiązanie to dotyczy naszych zakładów produkcyjnych, biur, salonów sprzedaży oraz magazynów.

Nasze cele: 2 z 4

100% złota i srebra z recyklingu

Do 2025 roku Pandora zacznie używać wyłącznie złota i srebra z recyklingu.

Nasze cele: 3 z 4

Energia odnawialna

Zobowiązaliśmy się, że do końca 2020 roku nasze zakłady produkcyjne będą w 100% korzystać z energii odnawialnej.

Nasze cele: 4 z 4

Cele zgodne z ustaleniami naukowców

Dołączając do Science Based Targets Initiative, zobowiązaliśmy się ograniczyć emisje dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Cyrkularność i zrównoważony rozwój

Na drodze do pełnej cyrkularności

Pandora nieustannie dąży do cyrkularnego modelu wykorzystania materiałów i odpadów – między innymi poprzez używanie złota i srebra, które można przetwarzać w nieskończoność.

Fakty: 1 z 5

Bardziej odpowiedzialne podejście

Koszt środowiskowy sztucznej cyrkonii sześciennej wynosi zaledwie 0,001% kosztu diamentu wydobytego w kopalni. Dowiedz się więcej o sztucznych kamieniach – bo to one są najczęściej ozdobą biżuterii Pandora.

Fakty: 2 z 5

Metale z recyklingu mają mniejszy wpływ na środowisko

Zgodnie z szacunkami dotyczącymi cyklu życia produktów, pozyskując metale z recyklingu, ograniczymy wartość emisji dwutlenku węgla o dwie trzecie w przypadku srebra i o ponad 99% w przypadku złota.

Fakty: 3 z 5

Pozyskiwanie metali z recyklingu

W 2019 roku srebro stanowiło wagowo ponad połowę używanych przez nas metali – a 71% srebra i złota pochodziło z recyklingu.

Fakty: 4 z 5

Nasze cztery główne strumienie odpadów

Wysokie wskaźniki recyklingu zawdzięczamy głównie temu, że do recyklingu trafia 100% naszych czterech podstawowych strumieni odpadów: gips, szkło, wosk oraz guma.

Fakty: 5 z 5

Lepsza przyszłość

Aby ograniczyć nasz całościowy ślad ekologiczny, dążymy do tego, aby wszystkie nasze materiały były odnawialne, przetwarzane lub w inny sposób bardziej przyjazne dla środowiska.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21-copy-2
Mniejszy ślad ekologiczny

Recykling na poziomie 88%

Nieustannie dążymy do tego, aby ograniczać nie tylko emisje dwutlenku węgla, ale też nasz całościowy ślad ekologiczny. W ubiegłym roku 88% odpadów z naszych zakładów produkcyjnych zostało poddanych recyklingowi.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Kształtujemy przyszłość

„Zielone” zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne Pandora w Tajlandii zaliczają się do najbardziej nowoczesnych i energooszczędnych w branży. Aby osiągnąć nasz cel i korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, zwiększymy najpierw własną produkcję zielonej energii, instalując w naszych zakładach panele fotowoltaiczne. Jednocześnie robimy, co w naszej mocy, aby ograniczyć ilość odpadów materiałowych i efektywnie gospodarować wodą w naszych zakładach produkcyjnych, a także poddawać je recyklingowi.

Fakty: 1 z 3

Ograniczenie rocznych emisji CO2

Korzystając w 100% z energii odnawialnej, Pandora zmniejszy swój roczny ślad węglowy o ponad 35 000 ton.

Fakty: 2 z 3

Jak wykorzystujemy wodę i odpady

Dążąc nieustannie do zmniejszenia naszego ogólnego śladu ekologicznego, zwracamy też uwagę na sposób wykorzystania wody i odpadów w naszych zakładach produkcyjnych.

Fakty: 3 z 3

Lepszy recykling wody

W wyniku wielu inwestycji w przetwarzanie wody w naszych zakładach produkcyjnych udało nam się zwiększyć poziom recyklingu wody z 22% w 2018 roku do 23% w 2019 roku.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy

Nasza działalność w Tajlandii

Nasze zakłady produkcyjne w Tajlandii zapewniają bezpieczne i zdrowe warunki pracy ponad 10 000 pracowników. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, personel naszych zakładów produkcyjnych ma zapewniony dostęp do kompleksowych szkoleń wspierających rozwój zawodowy i osobisty, szkoły rodzenia, biblioteki, kantyny, a także bezpłatnego transportu autobusowego z i do pracy.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Wpływ poprzez dostawców

Dążymy do tego, aby współpracować z dostawcami, którzy traktują zrównoważony rozwój równie poważnie. W 2019 roku Pandora lepiej dostosowała swój program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców do celów zrównoważonego rozwoju. Nasze podejście do odpowiedzialnego pozyskiwania z podziałem na kategorie ma pomóc nam osiągnąć trzy ważne cele w zakresie odpowiedzialności, identyfikowalności oraz transparentności.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Cele: 1 z 3

Odpowiedzialność

Będziemy poprawiać ślad społeczny i środowiskowy naszego łańcucha dostaw – przede wszystkim poprzez wybór dostawców, którzy przestrzegają międzynarodowych standardów w określonych kategoriach. Na przykład w 2019 roku wszystkie współpracujące z nami rafinerie metali były certyfikowane albo według standardów LBMA, albo Rady Odpowiedzialnej Produkcji Biżuterii (RJC).

Cele: 2 z 3

Identyfikowalność

Będziemy coraz skuteczniej identyfikować pochodzenie surowców, a także kontrolować, czy na pewno pochodzą one ze stref wolnych od konfliktu. W tych działaniach kierujemy się przygotowanymi przez OECD Wytycznymi dotyczącymi zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

Cele: 3 z 3

Transparentność

Zwiększymy transparentność informowania o naszych głównych dostawcach oraz strukturze łańcuchów dostaw. Od 2018 roku upubliczniamy listę naszych dostawców granulatu srebra, granulatu złota oraz diamentów i rozszerzymy tę zasadę na dostawców pozostałych surowców.

Cele zrównoważonego rozwoju

Pandora wspiera cele zrównoważonego rozwoju wg ONZ Nasza strategia bazuje na czterech celach dotyczących obszarów, w których możemy zmienić najwięcej.