REGULAMIN SPRZEDAŻY


 

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego PANDORA (PANDORA eSTORE), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych poniżej.

 

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem „http://estore.pandora.net” (dalej jako „PANDORA eSTORE”) jest prowadzona przez Supplies Distributors SA, z siedzibą pod adresem:  rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia (zarejestrowaną w Tribunal de Commerce, Liege, Belgia, w rejestrze spółek pod numerem: BE 0475.286.142), numer identyfikacyjny VAT:  BE 0475.286.142 (dalej jako „SDSA”).

 

Produkty, które nabywają Państwo za pośrednictwem PANDORA eSTORE są sprzedawane przez SDSA, działającą we własnym imieniu, jako partnera handlowego PANDORA A/S (dalej jako „PANDORA”).

 

SDSA oraz PANDORA przykładają wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników.

 

Dokonanie zakupów produktów w PANDORA eSTORE wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników PANDORA eSTORE znajdą Państwo w naszej polityce prywatności .

Dokonane przez Państwa za pośrednictwem PANDORA eSTORE zakupy produktów podlegały będą następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

 

Regulamin Sprzedaży SDSA (dalej jako „Regulamin”)

 

1. Regulamin

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień i zakupów produktów (dalej jako „Produkty”) dokonanych za pośrednictwem PANDORA eSTORE.

 

W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem PANDORA eSTORE, SDSA będzie komunikowała się z Państwem elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub konta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem PANDORA eSTORE, SDSA będzie komunikowała się z Państwem elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub konta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

 

Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej PANDORA eSTORE. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej PANDORA eSTORE w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu.

 

Przed złożeniem zamówienia na Produkty, uzyskają Państwo odpowiednią możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz będą Państwo zobowiązani do jego akceptacji.

 

2. Konto osobiste

 

Jesteście Państwo zobowiązani do założenia konta użytkownika (nazwa użytkownika lub osobiste ID użytkownika). Jesteście Państwo zobowiązani do ochrony poufności Państwa hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem Państwa konta, związane z brakiem zachowania przez Państwa poufności hasła, udostępnieniem przez Państwa konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem przez Państwa dostępu do konta.

 

3. Złożenie zamówienia

 

Dla uzyskania możliwości zakupu Produktów konieczne jest:

 

 • akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności PANDORA eSTORE;
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;
 • wskazanie aktualnego adresu dostawy (SDSA nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru);
 • posiadanie (jako właściciel lub upoważniony posiadacz) ważnej karty debetowej/kredytowej, jeśli płatność za Produkty będzie dokonywana za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej, lub
 • posiadanie ważnego rachunku PayPal, jeśli płatność za Produkty będzie dokonywana za pośrednictwem PayPal.
 

Mogą Państwo dokonać zakupów poprzez wybranie ikony „Dodaj do Koszyka” oraz dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia. Państwa zamówienie będzie traktowane jako oferta zakupu Produktów wskazanych w zamówieniu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Każde zamówienie Produktu jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji SDSA, przy czym SDSA przysługuje prawo do niezaakceptowania zamówienia z uzasadnionych powodów (w szczególności w wypadku powstania uzasadnionych podejrzeń co do możliwości oszustwa). W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez SDSA Produktów jest mniejsza, niż ilość Produktów zamówionych, przysługuje Państwu prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. W takim wypadku, jeżeli zrezygnują Państwo z zamówienia już po wysyłce Produktów do Państwa, znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura zwrotu produktów oraz zwrotu płatności przewidziana w Punkcie 11 poniżej (Konsekwencje prawne wykonania prawa do odstąpienia).

 

Przed potwierdzeniem zamówienia umożliwione zostanie Państwu dokonanie weryfikacji zamówienia, zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu, sprawdzenie ceny całkowitej zamówienia oraz innych informacji udostępnionych przez Państwa w związku zamówieniem, jak również możliwość poprawienia stwierdzonych w tym zakresie błędów.


4. Realizacja Zamówienia oraz Zawarcie Umowy


Niezwłocznie po złożeniu przez Państwa zamówienia za pośrednictwem PANDORA eSTORE, SDSA prześle wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Państwa, zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz określającą szczegóły dotyczące zamówionych Produktów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania przez SDSA.


Po otrzymaniu Państwa zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, SDSA dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Produktów. Umowa pomiędzy Państwem a SDSA zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail, że zamówiony Produkt jest dostępny i zostanie Państwu dostarczony (Potwierdzenie Wysyłki). Państwa zamówienie pozostanie wiążące przez okres 7 dni od złożenia zamówienia i będzie stanowiło podstawę sprzedaży, jeśli we wskazanym terminie otrzymacie Państwo wiadomość e-mail zawierającą Potwierdzenie Wysyłki.


SDSA nie udostępnia w sposób ciągły każdej z wersji niniejszego Regulaminu, lecz wraz z przesłaniem Potwierdzenia Wysyłki prześle w wiadomości e-mail Regulamin znajdujący zastosowanie do danej transakcji, w celu umożliwienia zachowania go przez Państwa.


Mają Państwo możliwość rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem Potwierdzenia Wysyłki, poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta SDSA PANDORA eSTORE. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce Dane firmy


5. Ceny, Przesyłka i Przygotowanie Przesyłki. Opłaty i Podatki


Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Państwa zamówienia. Cena Produktu będzie wskazana na formularzu potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się po złożeniu zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia.


Cena Produktu obejmuje podatek VAT oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.


Opłaty za wysyłkę, przygotowane do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Państwa złożenia zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranych przez Państwa podczas procedury składania zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.


6. Płatności


Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: karta VISA, karta MasterCard, PayPal, Przelewy24 lub przelew bankowy.


W zależności od wystawcy karty kredytowej lub wybranej w celu zapłaty instytucji finansowej, procedura płatności będzie realizowana w jednym lub dwóch etapach.


Karty kredytowe (Visa, MasterCard) będą podlegały procedurze autoryzacji w chwili składania zamówienia.


Akceptowane karty debetowe i kredytowe są wskazane w stopce PANDORA eSTORE. W wypadku, gdy SDSA nie otrzyma autoryzacji, SDSA zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.


Wartość Państwa zakupu zostanie pobrana ze wskazanej karty, wraz z przesłaniem do Państwa Potwierdzenia Wysyłki..


W wypadku płatności przelewem bankowym: po złożeniu przez Państwa zamówienia w PANDORA eSTORE zostanie do Państwa wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierająca wymagane informacje na temat płatności (kwota, numer rachunku). Płatność powinna zostać dokonana w terminie 15 dni od otrzymania potwierdzenia. Państwa zamówienie zostanie wysłane w ciągu jednego dnia od otrzymania płatności. W wypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana:


 • • w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, otrzymacie Państwo pierwszą wiadomość e-mail przypominającą o płatności;
 • • po upływie 15 dni od złożenia zamówienia, Państwa zamówienie zostanie anulowane.

 

7. Dostawy


Dostawa Państwa zamówienia dotyczącego Produktów dostępnych na stanie magazynowym zostanie zrealizowana w terminie 3 – 5 dni roboczych, pod warunkiem, że płatność za Produkty zostanie dokonana przed godziną 15.00 w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


SDSA jest uprawniona do skorzystania z usług innego przewoźnika (przy zachowaniu równych lub niższych kosztów przesyłki), przy czym wszelkie obowiązki SDSA wynikające z niniejszego Regulaminu pozostaną w pełni wiążące. W wypadku zamiaru skorzystania z przesyłki ekspresowej, należy wybrać taką opcję przy wyborze sposobu przesyłki


Każda przesyłka zostanie poprzedzona fakturą wysłaną do Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.


W wypadku nieuzasadnionego odroczenia przez Państwa terminu przesyłki lub w wypadku opóźnienia w przyjęciu dostawy po powiadomieniu Państwa przez SDSA o próbie dostarczenia Państwu przesyłki lub w wypadku wskazania niewłaściwego adresu uniemożliwiającego doręczenie przesyłki, przesyłka zostanie zwrócona do SDSA.


Zamówienia są realizowane za pośrednictwem DHL (przesyłki standardowe) lub UPS (przesyłki ekspresowe). Przesyłki są dostarczane za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W wypadku niezastania osoby mogącej dokonać potwierdzenia odbioru, przesyłki będą zwracane do magazynów DHL lub UPS, natomiast w Państwa skrzynce zostanie pozostawione awizo z danymi kontaktowymi. DHL lub UPS podejmie ponowną próbę dostarczenia przesyłki w kolejnym dniu roboczym. W wypadku drugiej nieudanej próby dostarczenia przesyłki, kurier DHL lub UPS pozostawi kartę z danymi kontaktowymi w celu umożliwienia Państwu dokonania uzgodnienia odpowiedniego terminu odbioru przesyłki. Przesyłka będzie dostępna w magazynie DHL lub UPS przez okres 10 dni roboczych od daty pierwszej próby dostarczenia przesyłki.


SDSA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą SDSA, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. 


8. Dostępność Produktów


SDSA dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z Produktów objętych zamówieniem w PANDORA eSTORE. Określenie dostępności zamówionych Produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa („first in-first out”) oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.


Jeśli zamówiony Produkt nie znajduje się na stanie magazynowym, umowa pomiędzy SDSA a Państwem NIE zostanie zawarta i taki Produkt nie będzie objęty przesłanym Państwu Potwierdzeniem Wysyłki.


9. Zgodność Produktu z Przeznaczeniem. Informacje o Produkcie


Prosimy Państwa o każdorazowe zwrócenie uwagi w toku składania zamówienia, czy zamówione Produkty są przeznaczone dla zamierzonego przez Państwa użytku. Informacje zawarte na stronie PANDORA eSTORE powinny być traktowane jako podstawowe i miarodajne źródło informacji na temat przeznaczenia i cech Produktów. W wypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi na stronie PANDORA eSTORE oraz na jakiejkolwiek innej stronie internetowej (lub w jakimkolwiek innym źródle informacji), przeznaczanie i cechy Produktu wskazane na stronie PANDORA eSTORE będą traktowane jako miarodajne i rozstrzygające.


Jeśli dostarczone Produkty nie są zgodne z zamówionymi przez Państwa, lub jeśli przesyłka jest niekompletna lub została uszkodzona w czasie transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta SDSA  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.


10. Własność Produktów


Ryzyka związane z dostarczonym towarem przechodzą z SDSA na Państwa z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Państwa).


11. Prawo Odstąpienia, Zwrot Produktów i Płatności


Wszystkie zestawy biżuterii z opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od B (z wyjątkiem B800002-H) są sprzedawane jako komplety. Jeśli zamówili Państwo komplet i zamierzcie Państwo go zwrócić, możliwy jest wyłącznie zwrot kompletnego zestawu.


Powiadomienie o prawie do odstąpienia – Dla konsumentów z Polski

Prawo do odstąpienia
Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Państwu 14 (czternasto) –dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zakupionych za pośrednictwem PANDORA eSTORE bez wskazania przyczyny odstąpienia.Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) lub poprzez odesłanie Produktów zakupionych za pośrednictwem PANDORA eSTORE przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Państwu Produktów zakupionych za pośrednictwem PANDORA eSTORE lub, w przypadku regularnych dostaw Produktów tego samego rodzaju, z dniem dostarczenia Państwu pierwszego z takich Produktów. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie oświadczenia, bądź zwracanych Produktów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane na adres SDSA: rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia (Belgium) lub na adres email przeznaczony dla klientów z Polski:

estore- pl@pandora.net

Wzór oświadczenia o odstąpieniu mogą Państwo znaleźć tutaj. Zastosowanie wskazanego wzoru nie jest konieczne w celu wykonania prawa do odstąpienia.


Konsekwencje prawne wykonania prawa do odstąpienia
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, będą Państwo zobowiązani do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi. Będą Państwo zobowiązani wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych. Produkty, które mogą być wysłane za pośrednictwem przesyłki powinny być zwracane przesyłką, przy czym koszty i ryzyko związane z taką przesyłką są ponoszone przez SDSA. Produkty, które nie mogą być dostarczone przesyłką zostaną przez SDSA odebrane od Państwa. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez SDSA wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu rozpoczyna bieg dla Państwa od dnia złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wysyłki przedmiotów. Dla SDSA 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu lub dostarczenia zwracanych przedmiotów.

Wyłączenia prawa do odstąpienia
Prawo do odstąpienia nie przysługuje Państwu w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według Państwa specyfikacji lub stworzonych w celu zaspokojenia Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

Koniec powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy.

Dodatkowe prawo zwrotu


Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy, jeśli z jakichkolwiek powodów nie są Państwo zadowoleni z zakupów dokonanych za pośrednictwem PANDORA eSTORE, mogą Państwo zwrócić zakupione za pośrednictwem PANDORA eSTORE produkty w ciągu 30 dni od ich otrzymania w celu uzyskania zwrotu zapłaconej ceny.


W celu dokonania zwrotu produktów na podstawie tego dodatkowego uprawnienia, należy powiadomić Centrum Obsługi Klienta SDSA  poprzez wiadomość e-mail, listownie (na adres: SDSA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia (Belgium)) lub telefonicznie oraz zwrócić się o zwrot Produktów wykorzystując formularz zwrotów zgodnie z procedurą zwrotów.


Jeśli następnie nie dokonają Państwo zwrotu Produktów, na podstawie opisanego dodatkowego prawa do zwrotu, SDSA zastrzega sobie możliwość obciążenia Państwa kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z działaniami podjętymi w celu ich odbioru. SDSA będzie również uprawniona do żądania od Państwa rekompensaty, za pogorszenie stanu Produktów związane z ich użytkowaniem lub uszkodzeniem.


Po otrzymaniu przez SDSA zwróconych Produktów oraz ich akceptacji, SDSA prześle Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania. SDSA rozpocznie następnie procedurę zwrotu płatności, o czym SDSA poinformuje za pośrednictwem wiadomości e-mail. SDSA zastrzega sobie 5 dni roboczych na dokonanie zwrotu po otrzymaniu zwracanych Produktów.


W wypadku, gdyby dokonywali Państwo zwrotu kilku Produktów otrzymanych w tej samej przesyłce, powinni Państwo odesłać zwracane Produkty łącznie w jednej przesyłce. W takim przypadku przesyłka ze zwrotem będzie nieodpłatna.


Powyżej opisane uprawnienia są opcjonalne, korzystanie z nich zależy od Państwa decyzji i wyrażonej woli.


12. Rękojmia i Uprawnienia Wynikające z Przepisów Prawa


Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Państwu ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. SDSA jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.


Jeśli zakupiony towar ma wady fizyczne, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych poniżej warunków oraz z zastrzeżeniem braku odmiennych uregulowań:


 1. na podstawie Artykułu 561 § 1 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo, według własnego wyboru, żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. na podstawie Artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny;
 3. na podstawie Artykułu 471 oraz Artykułu 566 Kodeksu Cywilnego – mogą Państwo dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Zakupiony produkt jest wolny od wad, jeśli w chwili przejścia ryzyka z nim związanego, posiada on właściwości zgodne z umową. W zakresie, w jakim właściwości nie zostały określone, przyjmuje się, że sprzedany produkt jest wolny od wad, jeśli:  

 1. nadaje się do celu określonego w umowie,
 2. nadaje się do celu, do jakiego produkt jest zwyczajowo używany i posiada cechy, jakich kupujący może oczekiwać biorąc pod uwagę charakter produktu.

Określenie oczekiwanych właściwości, w rozumieniu punktu 2 powyżej, następuje przy uwzględnieniu charakterystyki produktu, jakiej kupujący może oczekiwać na podstawie publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę, producenta (Artykuł 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego) lub osoby działające na ich zlecenie, w tym w szczególności oświadczeń złożonych w reklamach, chyba że sprzedający takich oświadczeń nie znał i nie mógł znać lub jeśli treść takich oświadczeń została sprostowana przed zawarciem umowy lub jeśli oświadczenia te nie mogły mieć wpływu na decyzję dotyczącą zakupu produktu.


Dostawa Produktów innych niż zamówione, jak również dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione, będzie traktowana analogicznie jak dostawa produktów wadliwych.


Jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od dnia doręczenia Produktów, domniemuje się, ze wada istniała w chwili wydania rzeczy.


Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Państwu Produktów). Niezależne od upływu powyższego terminu, roszczenia związane z rękojmią produktów nie wygasają, jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił (z zastrzeżeniem zachowania skutków związanych z upływem okresów przedawnienia wynikających z obowiązującego prawa).


SDSA pokryje wydatki związane z naprawą lub wymianą produktów, w szczególności koszty transportu, podróży serwisantów, koszty robocizny oraz materiałów. Z zastrzeżeniem Artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego, SDSA może odmówić uwzględnienia wybranego przez Państwa sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, jeśli wybrany sposób jest niemożliwy do realizacji lub wymagałby poniesienia nieproporcjonalnie wysokich kosztów. Przy ocenie wybranego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, powinny być uwzględniane, w szczególności, wartość Produktu wolnego od wad, charakter i znaczenie wady oraz koszty alternatywnego sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. W takim przypadku możliwość żądania doprowadzenia produktu do zgodności z umową ogranicza się do sposobu alternatywnego. SDSA ma prawo odmówić także alternatywnego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, gdy również wobec takiego alternatywnego sposobu zachodzą przesłanki odmowy określone powyżej. Jeśli SDSA na podstawie rękojmi dostarcza Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego, zgodnie z Artykułem 5612 Kodeksu Cywilnego.


Prosimy Państwa o zachowanie potwierdzenia zamówienia/rachunku oraz, ewentualnie, przekazanie go osobie, dla której produkt został zakupiony, jako dowodu zakupu uprawniającego do korzystania z rękojmi.


Umieszczanie podrobionych ozdób (charms) lub ozdób pochodzących od innych producentów na bransoletkach PANDORA może prowadzić do uszkodzenia unikalnego systemu ograniczników. SDSA nie będzie odpowiedzialna, na podstawie rękojmi, jak również na jakiejkolwiek innej podstawie, jeśli wady zostały spowodowane przez takie działania.


Przed upływem wskazanych powyżej terminów mogą Państwo żądać bezpłatnej wymiany Produktu, jeśli Produkt okaże się wybrakowany lub nieodpowiadający jego opisowi wskazanemu w reklamie.


Jeśli Produkt nie może być wymieniony na wolny od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności, mogą Państwo odstąpić od umowy za zwrotem dokonanej płatności lub żądać obniżenia ceny.


13. Odpowiedzialność


Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność SDSA za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez umyślne działania lub zaniedbania SDSA lub jej pracowników, za szkody spowodowane umyślnie lub rażąco niedbałe działania SDSA lub jej pracowników, świadomie nieprawdziwe oświadczenia oraz nie będzie interpretowane jako ograniczające podstawowe prawa lub obowiązki wynikające z natury zawartej umowy, w szczególności przy uwzględnieniu celu umowy. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.


14. Klauzula salwatoryjna


Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i jednocześnie nie wpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień Regulaminu. Takie sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być zastąpione postanowieniem ważnym, które w możliwie najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla ekonomiczny cel postanowienia uznanego za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne.


15. Dane kontaktowe


Centrum Obsługi Klienta SDSA udzieli Państwu pomocy w wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami. 


Dla zamówień oraz przesyłek do POLSKI:

Mogą Państwo skontaktować się z SDSA za pośrednictwem poczty e-mail (estore-pl@pandora.net) lub telefonicznie (nr tel.: 008003211451) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy na terenie Belgii, wskazanych poniżej) lub w formie pisemnej na adres: Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia (Belgium).


Centrum Obsługi Klienta SDSA jest nieczynne w następujące dni będące w Belgii dniami wolnymi od pracy:


 • 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 1 stycznia  (Nowy Rok)
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Drugi Dzień Zielonych Świątek
 • 15 sierpnia
 • 21 lipca
 • 1 listopada
 • 11 listopada

16. Prawo Właściwe


Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Produktów dokonywane od SDSA za pośrednictwem PANDORA eSTORE podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych.


Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek Państwa uprawnień wynikających z Ustawy o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

Będziemy się starać rozwiązać każdą Państwa reklamację. Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia przez Platformę ODR . Platforma ODR, prowadzona przez Komisję Europejską, jest platformą internetową zapewniającą konsumentom w Unii Europejskiej forum rozwiązywania sporów dotyczących sprzedaży internetowej bez konieczności kierowania takiego sporu do sądu. strony sporu nie są w żaden sposób zobowiązane do korzystania z takich usług w zakresie rozwiązywania sporów dostępnych w ramach Platformy ODR.