POLITYKA PLIKÓW COOKIES Pandora


 


 

Kto ustawia pliki cookies (ciasteczka) na stronie internetowej?

 

Pliki cookies na niniejszej stronie internetowej zostały ustawione przez spółkę PANDORA A/S, PANDORA Int. Aps oraz Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. Niektóre pliki cookies są ustawiane przez podmioty zewnętrzne wybrane przez spółkę na dostawców.

 

Czym są pliki cookies?

 

Pliki cookies to niewielkie pliki danych, które przeglądarka internetowa umieszcza na urządzeniu użytkownika. Innymi słowy można by je określić terminem „karty identyfikacyjne”, ich zadanie polega na informowaniu strony internetowej o powrocie użytkownika. Dzięki zapamiętywaniu ustawień przeglądarki, danych logowania i informacji o systemie użytkownik korzysta ze zoptymalizowanej strony nastawionej na obsługę klienta.

 

Dlaczego spółka wykorzystuje pliki cookies?

 

Aby strona internetowa spółki PANDORA działała prawidłowo spółka umieszcza czasem pliki cookies na urządzeniu użytkownika.

 

Spółka wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 

-      Bezwzględnie konieczne pliki cookies;

-      Pliki cookies poprawiające wydajność;

-      Funkcjonalne pliki cookies;

-      Analityczne pliki cookies;

-      Marketingowe pliki cookies.

 

Spółka wykorzystuje także pliki cookies, aby zapamiętywać wybory użytkownika:

 

-      język i państwo;

-      własne projekty użytkownika;

-      użytkownik zalogowany lub niezalogowany do Klubu PANDORA;

-      ustawienia przeglądarki i wtyczki;

-      przechowywanie informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej spółki.

 

W jaki sposób jest to pomocne?

 

Dzięki zapamiętywaniu ustawień, spółka nie musi za każdym razem pytać użytkownika przy każdej wizycie na jej stronie internetowej np. o państwo. Ustawienia użytkownika dostarczają także spółce informacji o sprzęcie, z którego użytkownik korzysta. W ten sposób spółka może tak dostosować swoją stronę internetową, aby zapewnić użytkownikowi jak największy komfort. Aby jeszcze bardziej podnieść komfort użytkownika spółka zbiera dane o jego ruchu po stronie i sposobie korzystania z niej. Należy pamiętać, że dane zbierane przez spółkę to dane statystyczne a nie spersonalizowane.

 

Niektóre pliki cookies są ustawiane przez podmioty zewnętrzne wybrane przez spółkę na dostawców. Są wśród nich:

 

-      Digital Resolution

-      Google Ireland

-      Adobe

-      Facebook Pixel

 

Jak uniknąć plików cookies i/lub jak je usunąć?

 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookies lub usuwać takie pliki z systemu. W większości przeglądarek można skorzystać z trybu prywatnego, w którym pliki cookies są zawsze usuwane po odwiedzeniu strony.

 

Zależnie od tego z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik ustawienia mają różne nazwy. Poniżej wyszczególnione zostały najpopularniejsze przeglądarki wraz z trybem prywatnym:

 

-      Internet Explorer 8 i nowsze wersje; tryb InPrivate

-      FireFox 3.5 i nowsze wersje; tryb Private Browsing

-      Google Chrome 10 i nowsze wersje; tryb incognito

-      Safari 2 i nowsze wersje; tryb Private Browsing

-      Opera 10.5 i nowsze wersje; tryb Private Browsing

 

Aby uzyskać więcej informacji o tym jak ustawić tryb prywatny i jak usuwać pliki cookies użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi w przeglądarce w opcji ‘Pomoc’. W przypadku, gdy przeglądarka użytkownika działa w trybie prywatnym może on nadal odwiedzać strony internetowe spółki, komfort obsługi może jednak nie być optymalny, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.