REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „WIN BACK OFFER”


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewellery CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-627) przy ul. Domaniewska 28.
2. Oferta będzie miała miejsce w terminie od 19.10.2020 do odwołania.
3. Oferta będzie dostępna w Salonach własnych PANDORA należących
do PANDORA Jewellery CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego
Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net
4. Każdy Klient zapisany do PANDORA Club, który otrzymał newsletter z unikalnym kodem
rabatowym, otrzymuje 10% rabatu na następne zakupy.
5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem kolekcji: Anniversary
Charms, produktów z edycji limitowanej oraz wyprzedażowych.
6. Informacja o ofercie nie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez
firmę PANDORA Jewellery CEE Sp. z o.o.


§ 2.Warunki oferty


1. Z oferty mogą skorzystać osoby, które w terminie od 19.10.2020 do odwołania otrzymają
newsletter z unikalnym kodem promocyjnym.
2. Klient upoważniony jest do skorzystania z oferty jednorazowo w okresie 14 dni od otrzymania
newslettera. W wybranym Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, okazując mail
z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.
3. Produkty zakupione w ofercie nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych,
wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany produktu, o którym mowa
w ust. 4 poniżej.
4. Produkty zakupione w ofercie w Salonach PANDORA i nie posiadające oznak użytkowania można
wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt
w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zakupu.
Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień
reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych
produktów w zestawie z oferty „Win Back Offer” na produkt wykluczony z jej mechanizmu,
wymiana będzie wiązać się z anulowaniem oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana
całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej
samej cenie lub wyższej.
5. Produkty zakupione w ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu
i wymian dostępnym na stronie internetowej.
6. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Win Back Offer” nie łączy się
z jej mechanizmem.
7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
8. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
9. Istnieje możliwość rezerwacji mailowej produktów składających się na ofertę „Win Back Offer”
w ofercie specjalnej „Zarezerwuj produkty mailowo”.


§ 3. Ustalenia końcowe


1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora oferty
i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.