REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „WIN BACK OFFER”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(02-627) przy ul. Domaniewska 28.

2. Oferta będzie miała miejsce w terminie od 19.10.2020 do odwołania.

3. Oferta będzie dostępna w Salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE

Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net

4. Z oferty skorzystać może każdy Klient będący członkiem PANDORA Club, który otrzymał newsletter zawierający unikalny kod rabatowy ze zniżką do -20%.

5. Informacja o przysługującym rabacie zostanie wysłana do Klienta drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji do Klubu PANDORA.

6. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem kolekcji: Anniversary Charms, produktów z edycji limitowanej oraz wyprzedażowych.

7. Informacja o ofercie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.

§ 2.Warunki oferty

1. Klient upoważniony jest do skorzystania z oferty jednorazowo w okresie 14 dni od otrzymania newslettera. W wybranym Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, okazując mail

z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.

2. Produkty zakupione w ofercie w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu, jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego

na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym „Win Back Offer” na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.

3. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Win Back Offer” nie łączy się

z jej mechanizmem.

4. Produkty zakupione w ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu

i wymian dostępnym na stronie internetowej.

5. Produkty zakupione w ofercie, w wybranym Salonie PANDORA, za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotu dokonać można jedynie za okazaniem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku chęci zwrotu jednego produktu z zestawu promocyjnego, Klient zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich produktów zawartych w tym zestawie, a następnie złożenia nowego zamówienia.

6. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

7. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Istnieje możliwość rezerwacji mailowej produktów składających się na ofertę „Win Back Offer”

w ofercie specjalnej „Zarezerwuj produkty mailowo”.

§ 3. Ustalenia końcowe

1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora oferty

i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.