REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „WELCOME”

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ

„WELCOME”


§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Oferta będzie trwała od 21.09.2020 do odwołania.
 3. Oferta będzie dostępna we wszystkich salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet
  w Piasecznie oraz e-store PANDORA https://pl.pandora.net
 4. Każdy Klient zapisujący się do PANDORA Club, otrzymuje 10% rabatu na następne zakupy.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem kolekcji: produktów wykonanych z 14-karatowego złota, kolekcji Disney 100, produktów z kolekcji limitowanych, bransoletek o kodach referencyjnych 592453C00, 562731C00, 582731C00, naszyjników o kodach referencyjnych: 392451C00, 362451C00, 382451C00, oraz najnowszej kolekcji specjalnej.
 6. Informacja o ofercie nie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę Pandora.


§ 2.Warunki oferty

 1. Z oferty mogą skorzystać osoby, które w terminie od 21.09.2020 do odwołania dołączą do PANDORA Clubu online lub w wybranym salonie PANDORA wymienionym w § 1. pkt 3.
 2. Klient upoważniony jest do skorzystania z oferty jednorazowo w okresie 30 dni od otrzymania

newslettera. W Salonie PANDORA okazując mail z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA wpisując kod rabatowy w koszyku.

 1. Produkty zakupione w ofercie nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnienia do wymiany produktu, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
 2. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą,
  w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
  W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
 3. Produkty zakupione w Ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu
  i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 5. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Welcome” nie łączy się z jej mechanizmem.
 6. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w Ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§ 3. Ustalenia końcowe

 1. Wszelkie informacje oraz regulamin Oferty są do wglądu w siedzibie organizatora Oferty
  i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: https://pl.pandora.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.