REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „WELCOME”

§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Oferta będzie miała miejsce w terminie od 21.09.2020 do odwołania.
 3. Oferta będzie dostępna w Salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE
  Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net
 4. Każdy Klient zapisujący się do PANDORA Club, otrzymuje 10% rabatu na następne zakupy.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem: produktów wykonanych
  z 14-karatowego złota, kolekcji Marvel, edycji limitowanych oraz produktów przecenionych.
 6. Informacja o ofercie nie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.


§ 2.Warunki oferty


 1. Z oferty mogą skorzystać osoby, które w terminie od 21.09.2020 r. do odwołania dołączą do PANDORA Clubu online lub w wybranym salonie PANDORA wymienionym w § 1. pkt 3.
 2. Klient upoważniony jest do skorzystania z oferty jednorazowo w okresie 30 dni od otrzymania newslettera. W wybranym Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, okazując mail
  z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.
 3. Produkty zakupione w promocji w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnienia do wymiany. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym „Welcome” na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej. Produkty te nie podlegają zwrotom, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
 4. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Welcome” nie łączy się z jej mechanizmem.
 5. Produkty zakupione w ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu
  i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 6. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 7. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 3. Ustalenia końcowe


 1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora oferty
  i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: https://pl.pandora.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2020 r. przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 15.04.2022 r.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.