REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „WELCOME”


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-627) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Oferta będzie miała miejsce w terminie od 21.09.2020 do odwołania.
 3. Oferta będzie dostępna w Salonach PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z wyłączeniem salonu Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net/pl/.
 4. Każdy Klient zapisujący się do PANDORA Club, otrzymuje 10% rabatu na następne zakupy.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandory z wyłączeniem kolekcji: Anniversary Charms, produktów z edycji limitowanej oraz przecenionych.
 6. Informacja o ofercie nie została umieszczona w materiałach reklamowych udostępnianych przez firmę PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.


§ 2.Warunki oferty

 1. Z oferty mogą skorzystać osoby, które w terminie od 21.09.2020 do odwołania dołączą do PANDORA Clubu online lub w wybranym salonie PANDORA wymienionym w § 1. pkt 3.
 2. Klient upoważniony jest do skorzystania z oferty jednorazowo w okresie 30 dni od otrzymania newslettera. W Salonie PANDORA okazując mail z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA wpisując kod rabatowy w koszyku.
 3. Produkty zakupione w ofercie w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa, oraz uprawnienia do wymiany produktu, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
 4. Produkty zakupione w ofercie w Salonach PANDORA i nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
 5. Produkty zakupione w ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 6. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem oferty „Welcome” nie łączy się z jej mechanizmem.
 7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 8. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. W Salonach PANDORA istnieje możliwość rezerwacji mailowej produktów składających się na ofertę „Welcome” w ofercie specjalnej „Zarezerwuj produkty mailowo”.


§ 3. Ustalenia końcowe

 1. Wszelkie informacje oraz regulamin promocji są do wglądu w siedzibie organizatora oferty i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.