REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY URODZINOWEJ DLA KLIENTÓW PANDORA

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Oferta będzie prowadzona pod nazwą „Oferta Urodzinowa” (dalej: „Oferta”). 
2.    Organizatorem Oferty jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-627) przy ul. Domaniewska 28.
3.    Oferta będzie dostępna w Salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry 
CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie oraz w e-store PANDORA https://pl.pandora.net 
4.    Oferta obowiązuje od dnia 10.07.2018 roku do odwołania w sklepach stacjonarnych.
a.    W e-store PANDORA oferta obowiązywać będzie od dnia 05.01.2021 r. do odwołania.
5.    Każdy Klient, zapisany do PANDORA Club, dokonujący zakupów stacjonarnie lub online o minimalnej wartości 200 zł, otrzyma 50 zł zniżki na dany zakup.
6.    W Ofercie biorą udział wszystkie produkty w pełnej cenie z Oferty Organizatora, z wyłączeniem kolekcji Anniversary Charms oraz produktów z edycji limitowanej.
7.    Aby otrzymać newsletter upoważniający do wykorzystania rabatu z Oferty Urodzinowej należy zapisać się do Klubu PANDORA i wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów co najmniej 14 dni przed datą urodzin oraz w zakładce „Moje Dane” wpisać dokładną datę urodzin.
8.    Informacja o Ofercie zostanie mailowo wysłana do członków PANDORA Club. Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Oferty. 


§ 2. Warunki Oferty

1.    Z Oferty mogą skorzystać osoby, będące członkami PANDORA Club, które w terminie od 10.07.2018 r. do odwołania dokonają zakupu za minimum 200 zł w wybranym salonie PANDORA, wymienionym 
w § 1. 4. lub online, za pośrednictwem oficjalnej strony www.pl.pandora.net 
2.    Klient upoważniony jest do skorzystania z Oferty jednorazowo w dniu swoich urodzin lub w terminie 10 dni od tej daty. W Salonie PANDORA okazując mail z wygenerowanym kodem rabatowym lub 
w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.
3.    Produkty zakupione w Ofercie w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie Oferty Urodzinowej, na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem Oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, 
na produkty o tej samej cenie lub wyższej. Produkty te nie podlegają zwrotom, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
4.    Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem Oferty Urodzinowej nie łączy się z jej mechanizmem.
5.    Produkty zakupione w Ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu 
i wymian dostępnym na stronie internetowej.
6.    Produkty zakupione w ofercie, w wybranym Salonie PANDORA, za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotu dokonać można jedynie za okazaniem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu, w salonie, w którym dokonano zakupu. W przypadku chęci zwrotu jednego produktu z zestawu promocyjnego, Klient zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich produktów zawartych w tym zestawie, a następnie złożenia nowego zamówienia.
7.    Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
8.    We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w Ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. Ustalenia końcowe

1.    Wszelkie informacje oraz regulamin Oferty są do wglądu w siedzibie organizatora Oferty 
i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.