REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY URODZINOWEJ DLA KLIENTÓW PANDORA

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY URODZINOWEJ
DLA KLUBOWICZÓW PANDORA


§ 1. Postanowienia ogólne


§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Oferta będzie trwała od 01.01.2024 r. do odwołania.
 3. Oferta będzie dostępna w e-store PANDORA www.pl.pandora.net oraz wszystkich salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie.
 4. Z Oferty może skorzystać każdy klient który otrzymał dedykowany newsletter z kodem upoważniającym do rabatu 15%.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem: produktów wykonanych z 14-karatowego złota, produktów z kolekcji limitowanych, Charmsa Unicef, usługi grawerowania, usługi czyszczenia biżuterii, akcesoriów do czyszczenia A001, A003, A002_A oraz produktów do pakowania: A009, A011.
 6. Aby otrzymać newsletter upoważniający do wykorzystania rabatu z Oferty Urodzinowej należy zapisać się do Klubu PANDORA i wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów co najmniej 14 dni przed datą urodzin oraz w zakładce „Moje Dane” wpisać dokładną datę urodzin.
 7. Informacja o Ofercie zostanie mailowo wysłana do członków PANDORA Club. Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Oferty.


§ 2. Warunki Oferty


 1. Klient upoważniony jest do skorzystania z Oferty jednorazowo w dniu swoich urodzin lub w terminie 14 dni od tej daty. W wybranym Salonie PANDORA wymienionym w § 1 ust. 3, okazując mail
  z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.
 2. Produkty zakupione w Ofercie w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą, w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa. W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie Oferty Urodzinowej, na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem Oferty i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw,
  na produkty o tej samej cenie lub wyższej. Produkty te nie podlegają zwrotom, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
 3. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem Oferty nie łączy się z jej mechanizmem.
 4. Produkty zakupione w Ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu
  i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 5. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 6. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w Ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. Ustalenia końcowe


 1. Wszelkie informacje oraz regulamin Oferty są do wglądu w siedzibie organizatora Oferty
  i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: https://pl.pandora.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 06.05.2024 r.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.