Dane Firmy

 

Informacja zgodnie z Artykułem 5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 206 kodeksu spółek handlowych

 

Podmiot prowadzący stronę internetową;

 

PANDORA eSTORE to nazwa handlowa dla oficjalnego sklepu internetowego z produktami PANDORA. Ten sklep internetowy jest przeznaczony dla klientów w Polsce.

 

PANDORA eSTORE i niniejsza strona internetowa są prowadzone przez Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o., partnera handlowego PANDORA A/S („PANDORA”), mającej siedzibę w Havneholmen 17-19, DK-1561 Kopenhaga V, Dania, wpisaną do rejestru Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, Nr CVR (numer rejestracji): 28505116, z kapitałem zakładowym w wysokości DKK 128.115.820, numer identyfikacji podatkowej: 28505116.

 

Dane firmy Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. :

 

Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem: ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska (wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324366, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5222915323, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 ZŁ (dalej jako „Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o.”).

 

Osoba reprezentująca: Thomas Knudsen, Managing Director.