POLITYKA PRYWATNOSCI FIRMY PANDORA1. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności?

 

Spółka PANDORA („PANDORA” lub „my”) wykorzystuje informacje uzyskane podczas kontaktów z Państwem i innymi klientami, a także uzyskane od pewnych osób trzecich, dla realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.
PANDORA szanuje prawo do prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe oraz członków PANDORA Club i sklepu PANDORA eStore, a także uznaje znaczenie ochrony informacji zgromadzonych na ich temat. W związku z powyższym wdrożyliśmy procedury gwarantujące przetwarzanie Państwa danych osobowych w odpowiedzialny sposób. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące rodzajów gromadzonych przez nas danych, celów, dla których są one gromadzone i wykorzystywane, metod ich przetwarzania, osób, którym mogą być one ujawniane, a także opcji, jakie mają Państwo do wyboru, dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa danych.
Odwiedzając strony internetowe PANDORA, m.in. www.pandora.net/pl-pl/ oraz www.pl.pandora.net, akceptują Państwo treść niniejszej Polityki prywatności, a także Warunki PANDORA, Politykę dotyczącą plików cookie i inne dokumenty wymienione z niniejszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawę, zgodnie z którą przetwarzamy wszelkie informacje uzyskane od lub podane nam przez Państwa. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Państwa danych i ich przetwarzania przez nas.
Niektóre części niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie w szczególności do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych i usług (np. PANDORA Club i sklepu PANDORA eStore), co wymaga rejestracji w PANDORA, aby móc korzystać z tych stron internetowych i usług.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności, bądź zapytań dotyczących danych osobowych, które nam Państwo przekazali, mogą Państwo skontaktować się z PANDORA w każdej chwili. Szczegółowe informacje na temat kontaktowania się z nami można znaleźć w części „Dane kontaktowe”.


2. Kto jest odpowiedzialny za ochronę Państwa danych?

 

Spółki PANDORA A/S i PANDORA Jewelry CEE Sp z.o („PANDORA” lub „my”) ustalają cele i metody przetwarzania Państwa danych


3. Jakie dane osobowe są gromadzone?

 

Cała nasza działalność opiera się na rygorystycznych zasadach etycznych i wymogach prawnych, i zobowiązujemy się do ochrony prywatności wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe i użytkowników naszych aplikacji (mobilnych). W związku z tym sposób, w jaki gromadzimy i przechowujemy dane, zależy od sposobu korzystania z naszej strony internetowej i powiązanych usług.


 • 3.1 Dane gromadzone w ramach interakcji z nami
 •  

 • Na naszych stronach internetowych i w naszych (mobilnych) aplikacjach mogą być stosowane różne technologie w celu ich usprawnienia, uczynienia ich bardziej przyjaznymi dla użytkowników, efektywnymi i bezpiecznymi. Takie technologie mogą obejmować automatyczne gromadzenie danych przez nas lub przez osoby trzecie w naszym imieniu. Przykładami takich technologii są pliki cookie, pliki cookie typu flash i analityka internetowa.


  • 3.1.1 Dane dotyczące strumienia kliknięć
  •  

  • Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych Państwa przeglądarka przesyła dane do naszego serwera. Dane te umożliwiają optymalizację naszych usług i zapewniają Państwu większe możliwości w zakresie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji. Dane są automatycznie gromadzone i przechowywane przez nas lub przez osoby trzecie w naszym imieniu.
   Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze dla celów administrowania systemem, a także wykorzystywać zagregowane dane do wewnętrznych analiz marketingowych. Są to dane statystyczne dotyczące aktywności i wzorców zachowania naszych użytkowników w zakresie przeglądania stron internetowych.
  • Takie dane mogą obejmować w szczególności:
   • adres IP osoby odwiedzającej,
   • datę i godzinę odwiedzin
   • łącze polecenia (witryna, z której odwiedzający został przekierowany na naszą stronę)
   • strony odwiedzane w naszej witrynie,
   • informacje na temat używanej przeglądarki (typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).

  • 3.1.2 Pliki cookie
  •  

  • Na naszej stronie internetowej korzystamy w plików cookie. Prosimy przeczytać naszą Polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nas plików cookie i polityk prywatności firm, które dostarczają nam narzędzia analityki internetowej lub których zintegrowane wtyczki są zainstalowane na naszych stronach internetowych.

 • 3.2 Dane przekazywane przez Państwa
 •  

 • Oprócz danych gromadzonych w sposób zautomatyzowany, przetwarzamy również dane przekazane nam przez Państwa. Obejmują one w szczególności:
  • dane osobowe, które identyfikują Państwa jako indywidualne osoby, a mianowicie Państwa dane kontaktowe, m.in. imię i nazwisko, adres do rozliczeń lub doręczeń, data urodzenia, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, dane kart kredytowych i debetowych. W przypadku podania danych osobowych innej osoby, prosimy upewnić się, czy mają Państwo prawo do udostępniania nam takich informacji
  • informacje podane podczas rejestracji jako użytkownik strony lub usługi PANDORA (np. PANDORA Club)
  • informacje podane podczas tworzenia listy życzeń lub własnego projektu
  • informacje podane podczas rejestracji w konkursie lub promocji sponsorowanej przez Grupę PANDORA lub PANDORA A/S
  • informacje przekazane nam za pośrednictwem osób trzecich, np. Facebook
  • informacje przesłane na naszą witrynę lub udostępnione za jej pośrednictwem w ramach korzystania z naszych usług
  • jeśli utworzyli Państwo profil online, preferencje i zainteresowania zapisane w tym profilu (dalsze informacje dotyczące profili można znaleźć niżej)
  • jeśli kontaktują się Państwo z nami, możemy rejestrować taką korespondencję
  • jeśli kontaktują się Państwo z nami, aby zgłosić problem z naszą witryną lub z prośbą o wsparcie techniczne lub pomoc dla klienta, możemy rejestrować taką korespondencję lub rozmowy.
 • Możemy również prosić Państwa o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, choć nie muszą Państwo na nie odpowiadać. Wszystkie te dane charakteryzują się tym, że podają nam je Państwo osobiście. Korzystamy z tych informacji w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Zawsze mogą Państwo skorygować swoje dane osobowe lub sprzeciwić się ich dalszemu przetwarzaniu (patrz pkt 6).


4. Jak zgromadzone dane są wykorzystywane?

 

Możemy wykorzystywać Państwa dane w następujący sposób:

 • aby zagwarantować, że treści zamieszczone w naszej witrynie są przedstawione w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera
 • w celach związanych z Państwa zamówieniem, np. aby powiadomić Państwa o statusie zamówienia lub dostawy, spełnić Państwa prośby, np. odpowiadając na pytania dotyczące naszych produktów, pomóc Państwu znaleźć najbliższy sklep w okolicy, zrealizować Państwa zamówienie, przetworzyć płatność realizowaną Państwa kartą płatniczą i/lub zapewnić Państwu obsługę klienta. Możemy korzystać z Państwa danych, aby dokonać oceny Państwa zdolności kredytowej, w którym to celu możemy korzystać z usług osób trzecich
 • w celu weryfikacji Państwa tożsamości, odpowiadania na wszelkie Państwa zapytania skierowane do nas, obsługi Państwa wniosków i zapewnienia Państwu najlepszej obsługi,
 • w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Państwem
 • w celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu w wybranym przez siebie czasie
 • w celu powiadamiania Państwa o zmianach w naszych usługach, zmianach naszych zasad, warunków i polityk i/lub innych informacjach administracyjnych
 • w celu zapewnienia Państwu świadczeń i usług jako użytkownikom stron internetowych lub usług PANDORA (np. PANDORA Club)
 • w celu zarządzania i prowadzenia naszej dokumentacji
 • w celu zarządzania Państwa członkostwem na stronach internetowych lub w usługach PANDORA (np. PANDORA Club)
 • w celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu w wybranym przez siebie czasie
 • w celu przechowywania wszelkich stworzonych przez Państwa list życzeń, a także udostępniania ich innym osobom
 • w celu projektowania przez Państwa własnej biżuterii i zapisywania takich projektów
 • w celu umożliwienia Państwu wysyłania wiadomości e-mail do innych osób za pośrednictwem naszej funkcji typu „wyślij do znajomego”
 • w celu umożliwienia Państwu uczestniczenia w loteriach, konkursach i podobnych promocjach, a także zarządzania takimi akcjami. W ramach niektórych takich działań ustanowiono dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje, jak wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe
 • w celu zapobiegania lub wykrywania nadużyć lub oszustw
 • za Państwa wyraźną zgodą, możemy kontaktować się z Państwem, korzystając z podanych przez Państwa danych kontaktowych (np. zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną, SMS-ami, telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych), w celach marketingowych, reklamowych i badania opinii. Przykładowo, dotyczy to informacji odnoszących się do produktów, handlu elektronicznego, ofert specjalnych i promocji PANDORA, jak również informacji na temat otwierania lokalnych sklepów i ich działalności. W celu kontaktowania się z Państwem i przekazywania informacji, które są dla Państwa szczególnie interesujące, dane na temat Państwa ogólnej interakcji z PANDORA (w szczególności dotyczące Państwa zachowań konsumenckich w e-sklepach i w sklepach stacjonarnych PANDORA, Państwa uczestnictwa w programach lojalnościowych, Państwa ocen i opinii o produktach, historii Państwa kontaktów z naszym działem obsługi klienta, Państwa wyników dotyczących kliknięć/otwarć biuletynu, Państwa zachowań w zakresie przeszukiwania sieci (śledzenia sieci), rodzajów biuletynów subskrybowanych przez Państwa, Państwa udziału w promocjach lub wydarzeniach, a także korzystania przez Państwa z aplikacji mobilnych), będą agregowane, analizowane i wykorzystywane. Możemy korzystać z Państwa danych osobowych w celach marketingowych, reklamowych i i badania opinii. W rozdziale 6 znajdą Państwo informacje na temat swoich praw, np. jak można cofnąć swoją zgodę lub skorygować swoje dane osobowe.

Okres wykorzystywania przekazanych przez Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż uznany przez nas za konieczny, jednak może on być nieograniczony.


5. Ujawnianie informacji

 

Zgodnie z jedną z naszych podstawowych zasad będziemy przetwarzać Państwa dane z należytą starannością i poufnością. Nie ujawnimy Państwa danych osobom trzecim, o ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, bez Państwa uprzedniej zgody. Jeśli zostaniemy zobligowani do tego przez prawo, Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom trzecim. O ile obowiązujące przepisy prawa na to zezwalają, możemy przekazać Państwa dane do innych części Grupy PANDORA.
Możemy korzystać z usług usługodawców i podmiotów przetwarzających dane, działających w imieniu PANDORA. Takie usługi mogą obejmować: usługi hostingu i utrzymania, analizy, usługi e-mail, dostawy, obsługę transakcji płatniczych, sprawdzanie wypłacalności i weryfikację adresów, itp. Te osoby trzecie będą miały dostęp do takich danych osobowych, jakie są im potrzebne w celu świadczenia konkretnej usługi. Usługodawcy i podmioty przetwarzające dane są umownie zobowiązani do przetwarzania takich informacji w sposób ściśle poufny. Mają oni umowny zakaz wykorzystywania danych w sposób inny niż wymagany. Podejmowane są niezbędne środki w celu zapewnienia, że nasi usługodawcy i podmioty przetwarzające dane, działający w imieniu PANDORA, chronią poufność Państwa danych.
Może się zdarzyć, że ujawnimy naszym partnerom dane nieosobowe w anonimowej formie. Takie dane nieosobowe mogą obejmować informacje o liczbie osób odwiedzających stronę internetową lub korzystających z aplikacji (mobilnej) w pewnym okresie czasu.
Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczane lub ujawniane przez Państwa w ramach interakcji z PANDORA (np. dane osobowe zawarte na zdjęciach, w historyjkach, komentarzach i filmach przesyłanych przez Państwa) zostaną upublicznione i mogą być dostępne dla osób odwiedzających witrynę oraz dla ogółu społeczeństwa.
Możemy ujawniać Państwa dane w zakresie, w jakim mamy obowiązek ujawniać lub udostępniać Państwa dane osobowe w celu realizacji wszelkich obowiązków prawnych lub nakazów sądu bądź innego właściwego organu, lub w celu egzekwowania bądź stosowania naszej Polityki prywatności i innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa PANDORA A/S bądź Grupy PANDORA, naszych pracowników, klientów lub innych osób. Dotyczy to także wymiany informacji z innymi spółkami i organizacjami dla celów zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego.


6. Państwa prawa

 

Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych lub innych kanałów całkowicie dobrowolnie. Jeśli nie będą chcieli Państwo podać nam wymaganych informacji, mogą Państwo nie mieć dostępu do różnych korzyści dla klientów. W niektórych przypadkach, tylko te osoby, które podały nam wymagane dane osobowe, mogą zamawiać produkty, korzystać z niektórych usług, a także korzystać w inny sposób z funkcji i ofert dostępnych na naszej stronie internetowej i w aplikacjach (mobilnych). Oferujemy różne opcje, w zależności od poszczególnych okoliczności, aby umożliwić Państwu zachowanie kontroli nad swoimi danymi. Opcje te mogą obejmować podgląd i edytowanie swoich danych w Internecie. Mogą Państwo także rezygnować z usług, usuwać konta użytkowników lub otrzymywać informacje na temat przechowywanych przez nas danych.
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. Poinformujemy Państwa (przed pozyskaniem Państwa danych) o naszym zamiarze wykorzystywania Państwa danych w takich celach lub ujawniania ich osobom trzecim w takich celach. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na takie przetwarzanie, w tym celu niezaznaczając pewnych pól w formularzach, które stosujemy w celu gromadzenia Państwa danych. Ponadto mogą Państwo wykonać to prawo w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres privacy@pandora.net lub na adres pocztowy podany na końcu niniejszej Polityki prywatności.
Nasza witryna może niekiedy zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich i spółek powiązanych. Jeśli po kliknięciu łącza przejdą Państwo na którąkolwiek z takich stron internetowych, należy pamiętać, że mają one własne polityki prywatności, i że nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do takich witryn, należy sprawdzić ich polityki prywatności.


 • 6.1 Prawo do sprzeciwu i rezygnacji

   

  Wiadomości e-mail wysyłane przez PANDORA do Państwa, które, na przykład, zawierają biuletyn lub treści marketingowe, oferują opcję rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości e-mail, czego mogą Państwo dokonać, realizując odpowiednie instrukcje zawarte w danym e-mailu. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych wiadomości e-mail, wystarczy kliknąć takie hiperłącze rezygnacji, a my przestaniemy w przyszłości wysyłać wiadomości e-mail do Państwa.
  Jeśli nie są Państwo zainteresowani gromadzeniem przez nas i dokonywaniem oceny jakichkolwiek informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie internetowej lub w aplikacji (mobilnej), mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia przez nas danych w ramach analityki internetowej zgodnie z poniższym pkt 11.
  Jeśli zechcą Państwo cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji i ofert promocyjnych w ogóle, m.in. zwykłą pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili, wysyłając do Grupy PANDORA pismo na adres PANDORA A/S, Havneholmen 17-19, DK-1561 Copenhagen V, z dopiskiem „ochrona danych”, bądź wysyłając do nas wiadomość e-mail. W przypadku jakichkolwiek naszych wątpliwości dotyczących Państwa tożsamości, możemy poprosić Państwa, aby udowodnili nam swoją tożsamość (np. przesyłając nam kopię swojego paszportu). Poza normalnymi kosztami korespondencji, jest to czynność nieodpłatna.
  W przypadku innych typów wiadomości, jakie mogą Państwo otrzymywać, takich jak ogłoszenia dotyczące konserwacji lub powiadomienia administracyjne, otrzymywanie takich wiadomości może zostać wyłączone jedynie poprzez usunięcie swojego konta, ponieważ takie wiadomości stanowią obowiązkową część kont użytkowników i związanego z nimi korzystania z naszych stron internetowych oraz aplikacji (mobilnych). Mogą Państwo usunąć swoje konto, wysyłając wiadomość e-mail na adres: profilesupport@pandora.net.


 • 6.2 Prawo do żądania informacji

   

  Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Pisząc do nas (na poniższy adres) mogą Państwo zażądać informacji o swoich danych, jakie posiadamy na Państwa temat, a także o celach, dla których są one przechowywane. Przekażemy Państwu takie informacje w terminie 40 dni od daty Państwa wniosku, przy czym w okresie od daty wniosku do daty wystosowania odpowiedzi na niego, dane będą nadal standardowo przetwarzane. Mogą zostać Państwo zobowiązani do uiszczenia niewielkiej opłaty (zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych) z tytułu udzielenia takich informacji.


 • 6.3 Prawo do żądania korekty danych

   

  Mają Państwo prawo do żądania skorygowania, uzupełnienia, usunięcia lub zablokowania Państwa danych osobowych. W terminie czterech tygodni od dnia otrzymania Państwa wniosku, poinformujemy Państwa, czy - a jeśli tak, w jakim stopniu - zrealizujemy Państwa wniosek. W przypadku gdy, z dowolnej przyczyny, nie zrealizujemy Państwa wniosku, podamy Państwu przyczyny takiej odmowy.


7. Bezpieczeństwo informacji i integralność danych

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym wykorzystywaniem, ujawnianiem lub dostępem, szczególnie wówczas gdy przetwarzanie danych obejmuje transmisję danych w sieci, jak również przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania i nadużyciami.
PANDORA korzysta z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane w zakresie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelkie zewnętrzne podmioty przetwarzające dane zatrudnione przez PANDORA będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami PANDORA i będą umownie zobowiązane do przestrzegania ścisłych procedur bezpieczeństwa w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.


 • 7.1 Zabezpieczenie informacji
 •  

 • PANDORA może zatrudniać zewnętrznych partnerów handlowych w celu gromadzenia danych osobowych w imieniu PANDORA. W takich przypadkach te osoby trzecie będą zobowiązane zawrzeć umowy o zachowaniu poufności i będą informowane przez PANDORA o obowiązku absolutnego przestrzegania Polityki prywatności PANDORA.
  Jeżeli otrzymają Państwo od nas hasło (lub wybiorą je samodzielnie), które zapewnia Państwu dostęp do pewnych części naszej witryny, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie jego poufności. Prosimy nikomu nie ujawniać swojego hasła.
  Niestety transmisja informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna. Dołożymy wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do naszej witryny; każda taka transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu danych od Państwa, stosujemy ścisłe procedury i funkcje zabezpieczające w celu zapobiegania próbom uzyskania nieupoważnionego dostępu do danych.

 • 7.2 Dostęp do własnych danych osobowych
 •  

 • PANDORA Club
  Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zmieniać je, logując się do swojego konta na stronie www.pandora.net i wchodząc na stronę klubu. Mogą Państwo kliknąć przycisk „Mój profil”, po czym uzyskają Państwo dostęp do swoich danych osobowych.
  Jeśli którekolwiek z podanych przez Państwa informacji ulegną zmianie, np. w przypadku zmiany adresu e-mail lub innych danych kontaktowych, lub jeśli chcą Państwo anulować swoją rejestrację u nas, prosimy nas o tym poinformować, edytując swoje dane na stronie „Mój profil” lub wysyłając do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem tego łącza. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres profilesupport@pandora.net. Zgodnie z Państwa życzeniem możemy również zmienić Państwa dane osobowe w Państwa imieniu. W takim przypadku prosimy wysłać do nas wiadomość e-mail na powyższy adres lub pismo na poniższy adres pocztowy. PANDORA eStore:
  W celu umożliwienia wzięcia udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) dostępnych przez Platformę ODR. Jeżeli zdecydujemy się uczestniczyć w takiej procedurze ADR, będziemy mogli również udostępniać takie Dane Komisji Europejskiej, jako operatorowi Platformy ODR, jak również podmiotom zapewniającym usługi ADR powołanym do rozstrzygnięcia sporu.


8. Sieci społecznościowe

 

Nasza witryna oraz aplikacje (mobilne) zawierają wtyczki społecznościowe z różnych sieci społecznościowych. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z sieci społecznościowej, Państwa aktywność na naszej stronie internetowej lub w ramach naszych aplikacji (mobilnych) zostanie również udostępniona w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.
Jeśli zalogowali się Państwo w jednej z takich witryn społecznościowych podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych lub w aplikacjach (mobilnych), ta witryna społecznościowa może dodać takie informacje do Państwa profilu. Jeśli korzystają Państwo z jednej z wtyczek społecznościowych, ta informacja zostanie przekazana do danej witryny społecznościowej. W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na taki transfer danych, przed wejściem na jedną z naszych stron internetowych lub do aplikacji (mobilnych), należy wylogować się z witryny społecznościowej.
Nie mamy wpływu na takie gromadzenie danych i ich przesyłanie za pośrednictwem wtyczek społecznościowych. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności takich sieci społecznościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia i przekazywania danych osobowych, swoich praw i wprowadzania odpowiednich ustawień w zakresie prywatności.
Ponadto, w celu poprawy doświadczeń dla użytkownika i związanych z marką, Państwa dane mogą zostać przekazane osobie trzeciej (np. do Facebooka) w celu ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie i prywatności danych osobowych.
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


9. Usługi w zakresie geolokalizacji

 

W ramach niektórych naszych aplikacji (mobilnych), oferujemy usługi uwzględniające lokalizację użytkownika, takie jak Google Maps i Bing Maps. Jeśli korzystają Państwo z takich aplikacji (mobilnych), mogą one pozyskiwać informacje o Państwa aktualnej lokalizacji (np. sygnały GPS wysyłane przez urządzenie mobilne) lub informacje, które mogą być wykorzystywane do ustalenia Państwa przybliżonej lokalizacji. Mogą Państwo włączać lub wyłączać usługi lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki.
Korzystamy z serwisu Google Maps lub Bing Maps, aby pomóc Państwu znaleźć najbliższy sklep PANDORA. W tym celu pobieramy obraz z Google Maps lub Bing Maps i zapisujemy na naszym serwerze dane dotyczące trasy i obraz mapy.
Dalsze informacje na temat serwisu Google Maps i jego polityki prywatności, można znaleźć na stronie:
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Dalsze informacje na temat serwisu Bing Maps i jego polityki prywatności, można znaleźć na stronie:
Bing Maps: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


10. Analityka internetowa firmy Adobe

 

Usługi analityki internetowej na naszej stronie internetowej i w aplikacjach (mobilnych) są świadczone przez firmę Adobe (www.adobe.com). To oznacza, że po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej lub aplikacji (mobilnej), firma Adobe zapisze swój plik cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym, chyba że ustawienia Państwa przeglądarki nie zezwalają na takie pliki cookie (patrz: Polityka PANDORA dotyczącą plików cookie).
Ponadto oznacza to, że gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub aplikację (mobilną), dane dotyczące analityki internetowej opisane wyżej w rozdziale 2, m.in. „dane dotyczące strumienia kliknięć”, dane z „plików web beacons i łączy śledzących” oraz informacje przechowywane w plikach cookie firmy Adobe, zostaną przesłane do firmy Adobe w celu dokonania ich analizy na rzecz i w imieniu PANDORA. Prosimy pamiętać, że jeśli utworzyli Państwo profil online na naszej stronie internetowej lub w aplikacji (mobilnej), i jeśli są Państwo zalogowani do tego profilu, do firmy Adobe przesyłany jest także unikalny numer identyfikujący ten profil, aby dopasować do niego dane z analityki internetowej.
Firma Adobe występuje jako przedstawiciel PANDORA, co oznacza, że wyłącznie PANDORA ustala cele, w jakich dane są wykorzystywane, i że firma Adobe nie będzie ujawniać danych osobom trzecim (chyba że jest do tego zobowiązana zgodnie z prawem lub nakazem sądowym). W kontekście ochrony prywatności oznacza to, że PANDORA jest „administratorem danych”, a firma Adobe „podmiotem przetwarzającym dane”. Dalsze informacje na temat współpracy pomiędzy PANDORA i Adobe można znaleźć w polityce prywatności firmy Adobe, w rozdziale „Polityka prywatności w zakresie świadczenia przez nas usług” na stronie: http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html..
Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje na temat Państwa aktywności na naszej stronie internetowej lub w aplikacji (mobilnej) były gromadzone i analizowane przez firmę Adobe, mogą Państwo wnioskować o rezygnację osoby odwiedzającej z tej opcji. Oznacza to, że firma Adobe, w zależności od wybranego przez Państwa typu rezygnacji, zapewni anonimowość gromadzonych informacji (jednak będzie nadal je pozyskiwać) lub całkowicie zaprzestanie gromadzenia informacji o Państwa odwiedzinach. Rezygnacja osoby odwiedzającej oznacza, że muszą Państwo zaakceptować plik cookie przechowywany w Państwa komputerze przez firmę Adobe. Mogą Państwo wnioskować o rezygnację osoby odwiedzającej za pośrednictwem łącza zamieszczonego na stronie polityki prywatności w witrynie firmy Adobe.


11. Technologie retargetingowe

 

Nasza strona internetowa oraz aplikacje (mobilne) stosują technologie retargetingowe. Dzięki nim możemy kierować reklamę bezpośrednio do osób odwiedzających naszą stronę, którzy już wcześniej byli zainteresowani naszym sklepem i produktami, na stronach internetowych naszych partnerów. Uważamy, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach danych osób jest bardziej interesujące dla naszych klientów niż reklamy niespersonalizowane.
Ponadto współpracujemy z innymi firmami, które korzystają z technologii śledzenia w celu prezentowania reklam w naszym imieniu w całym Internecie. Takie firmy mogą gromadzić informacje o Państwa odwiedzinach na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach (mobilnych), a także czytania lub oglądania przez Państwa naszych wiadomości i informacji, m.in. reklam.
Technologie retargetingowe umożliwiają analizę Państwa plików cookie i wyświetlanie reklam na podstawie Państwa dotychczasowej aktywności w zakresie przeszukiwania sieci. Dalsze informacje na temat plików cookie można znaleźć w rozdziale 2 niniejszej polityki prywatności.


12. Dane kontaktowe

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe:
Grupa PANDORA
DataProtection@Pandora.net
Możesz także wysłać pismo do firmy PANDORA na adres:
PANDORA A/S
Havneholmen 17-19
1561 Copenhagen V
Dania
E-mail: privacy@pandora.net


13. Zmiany polityki

 

PANDORA zobowiązała się do przestrzegania podstawowych zasad w zakresie ochrony prywatności i danych. W związku z powyższym regularnie wprowadzamy zmiany do naszej polityki prywatności, aby zapewnić jej aktualność i zgodność z zasadami w zakresie ochrony prywatności i danych. Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom w celu uwzględnienia nowych rozwiązań i możliwości związanych z Internetem i w celu przestrzegania obowiązujących przepisów. Istotne zmiany niniejszej polityki będą publikowane na naszej stronie internetowej wraz z aktualną wersją polityki prywatności.
Wszelkie przyszłe zmiany wprowadzane przez nas w naszej polityce prywatności będą publikowane na niniejszej stronie i, w stosownych przypadkach, mogą być przekazywane Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Ostatnia aktualizacja: listopad 2015 r.
POLITYKA PRYWATNOŚCI ESTORESklep PANDORA eSTORE jest prowadzony przez Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia, wpisaną do rejestru Tribunal de commerce, Liège, Belgia (numer spółki: BE 0475.286.142), z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000 Euro, numer identyfikacyjny VAT: BE 0475.286.142.  (dalej zwaną „SDSA“) w jej własnym imieniu, jako partnera handlowego spółki PANDORA A/S (dalej zwanej także „PANDORA”) z siedzibą w Havneholmen 17-19, DK-1561 Kopenhaga V, Dania, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej, nr CVR: 28505116, z kapitałem zakładowym w wysokości: 128.115.820 DKK, numer identyfikacji podatkowej: 28505116 (Administrator Danych).

PANDORA (Administrator Danych) i SDSA (jako Przetwarzający Dane, tj. podmiot, któremu PANDORA A/S powierzyła przetwarzanie Danych) dbają o zachowanie prywatności i oczekują od użytkowników zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych („Dane“, według definicji zawartej poniżej). Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z Danymi, które gromadzimy za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej („Witryna“). Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania informacji przez podmioty trzecie, w innych serwisach internetowych lub offline. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Witrynie oraz (w przypadku zarejestrowanych użytkowników PANDORA eSTORE) poprzez wyświetlanie informacji o zmianach wprowadzonych do Polityki prywatności podczas procesu logowania się przez użytkownika do jego konta w PANDORA eSTORE. Użytkownik może ustalić, kiedy wprowadzone zostały ostatnie zmiany do Polityki prywatności, sprawdzając informacje pod „OSTATNIA AKTUALIZACJA“ u dołu tej strony. Wszelkie zmiany wprowadzane do naszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej Polityki prywatności w Witrynie lub (w przypadku zarejestrowanych użytkowników PANDORA eSTORE, którzy udostępnili nam już swoje Dane) po otrzymaniu zgody użytkownika na takie zmiany.

 


DANE OSOBOWE

 

„Dane“ oznaczają informacje identyfikujące osobę, gromadzone przez nas podczas korzystania z Witryny przez użytkownika, a mianowicie imię i nazwisko/nazwa użytkownika, adres pocztowy (w tym adres do faktury i adres do wysyłki), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, dane karty kredytowej i karty debetowej.

 

Jeżeli użytkownik udostępnia Dane innej osoby, powinien upewnić się, że ma prawo do udostępniania nam tych informacji.
 


SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

PANDORA A/S (Administrator Danych) i SDSA (jako Przetwarzający Dane) wykorzystują Dane głównie w celu realizacji transakcji z użytkownikiem i/lub w związku z wykonaniem zawartej umowy. Dane użytkownika będą mogły zostać wykorzystane przez nas do następujących celów:

 • utworzenie konta użytkownika w PANDORA eSTORE, obsługa zleceń użytkownika, na przykład w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące naszych produktów, pomoc w zlokalizowaniu sklepu w okolicy użytkownika, realizowanie aktualnych i przyszłych zamówień użytkownika, złożonych w PANDORA eSTORE (zgodnie z Regulaminem Sprzedaży 
 • PANDORA eSTORE), przetwarzanie płatności kartą użytkownika i/lub świadczenie na rzecz użytkownika usług obsługi klienta,
 • przesyłanie użytkownikowi ważnych informacji dotyczących Witryny, zmian naszych warunków oraz polityki i/lub innych ważnych informacji administracyjnych,
 • umożliwienie użytkownikowi przesyłania wiadomości e-mailowych do innych osób za pomocą naszej funkcjonalności typu „wyślij do znajomych“,
 • obsługa naszych wewnętrznych celów biznesowych, tj. analiza danych, audyty, rozwój nowych produktów, doskonalenie naszej witryny, doskonalenie naszych usług, identyfikowanie trendów wśród użytkowników i ocena efektywności naszych kampanii promocyjnych,
 • zapobieganie lub wykrywanie nadużyć lub oszustw,
 • (po otrzymaniu stosownej zgody użytkownika w tym zakresie) informowanie użytkownika o produktach i usługach oferowanych przez PANDORA A/S i/lub dowolny podmiot z Grupy PANDORA, PANDORA Club,o możliwości kontynuowania procedury składania zamówienia w PANDORA eSTORE, nowych dostawach, wydarzeniach, usługach, promocjach i kampaniach marketingowych PANDORA eSTORE, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zwłaszcza e-mail i SMS). Dane dla tych celów będą mogły być udostępniane również podmiotom z Grupy PANDORA na terenie UE,
 • inne cele, na które użytkownik wyraził oddzielnie stosowną zgodę (według zakresu takiej zgody wyrażonej przez użytkownika),
 • inne cele, do realizacji których przetwarzanie Danych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 


PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

 

Dane mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • powierzenie Danych przez Pandora A/S (Administratora Danych) usługodawcom będącymi podmiotami trzecimi w zakresie hostingu internetowego dla PANDORA lub SDSA, analizy danych, usług informatycznych, usług dostarczania poczty elektronicznej, realizacji ankiet, aplikacji i publikacji w mediach społecznościowych, przetwarzania danych dotyczących płatności i kart kredytowych, realizacji zamówień i innych podobnych usług,
 • powierzenie Danych przez Pandora A/S (Administratora Danych) podmiotom trzecim w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu z użytkownikiem w zakresie produktów i usług oferowanych przez PANDORA A/S i/lub dowolny podmiot z Grupy PANDORA, PANDORA Club, nowych dostaw, wydarzeń, usług, promocji i kampanii marketingowych PANDORA eSTORE, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika (pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia stosownej zgody przez użytkownika na otrzymywanie takich informacji),
 • w celu zidentyfikowania użytkownika wobec osoby, do której użytkownik wysyła wiadomości za pośrednictwem Witryny,
 • udostępnienie Danych poprzez samego użytkownika, w ramach usług (na przykład: tablice informacyjne, funkcjonalność czatu, „strony profilowe“ i blogi, serwisy społecznościowe, w których użytkownik może „opowiedzieć swoją historię“ oraz recenzowanie produktów itp.), w których użytkownik może publikować informacje i materiały. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane przez użytkownika za pośrednictwem tych usług (na przykład Dane zawarte w fotografiach, historiach, uwagach i nagraniach wideo wysyłanych przez użytkownika) stają się danymi publicznymi i mogą być dostępne dla osób odwiedzających Witrynę oraz dostępne publicznie,
 • w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zadysponowania całością bądź dowolną częścią naszej firmy, aktywów lub zasobów (w tym, bez ograniczeń, w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). W takich przypadkach Polityka prywatności zachowa ważność i pozostanie w mocy,
 • wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone (a) na mocy obowiązujących przepisów prawa; (b) w celu spełnienia wymogów prawnych (c) w celu spełnienia wymogów odpowiedzi na zapytania ze strony władz publicznych i urzędowych, łącznie z władzami publicznymi i urzędowymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu zabezpieczenia naszych operacji; (f) w celu zapewnienia ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności użytkownika bądź innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam stosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, jakie mogą zostać przez nas poniesione. 
 • W celu umożliwienia wzięcia udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) dostępnych przez Platformę ODR. Jeżeli zdecydujemy się uczestniczyć w takiej procedurze ADR, będziemy mogli również udostępniać takie Dane Komisji Europejskiej, jako operatorowi Platformy ODR, jak również podmiotom zapewniającym usługi ADR powołanym do rozstrzygnięcia sporu.

 

O ile zgoda użytkownika na przekazanie Danych podmiotom trzecim będzie wymagana: poinformujemy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze przekazania Danych użytkownika podmiotom trzecim w innych sytuacjach. W takim przypadku zapewnimy użytkownikowi możliwość udzielenia nam zgody na takie przekazanie danych lub wyrażenia odmowy jej udzielenia.

 

W każdym przypadku przekazania Danych podmiotom trzecim w zakresie opisanym powyżej do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) podejmujemy środki zapewniające, że ujawnienie tych danych jest zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 


ADMINISTRATOR DANYCH/ PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE

 

PANDORA A/S jest Administratorem Danych zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych, a SDSA i jej spółka macierzysta PFSWEB, Inc. z siedzibą w Belgii, Rue Louis Bleriot no. 5, Zoning Industriel Liège Logistics, Grace-Hollogne, Liège 4460 są Przetwarzającymi Dane (zostało im powierzone przez PANDORA A/S przetwarzanie Danych). Dane będą przetwarzane w szczególności przez SDSA (jako Przetwarzającego Dane), przy czym należy mieć na uwadze fakt, że Dane mogą również zostać powierzone przez Pandora A/S (Administratora Danych) dowolnemu podmiotowi w Grupie PANDORA zlokalizowanemu na terenie Unii Europejskiej, w celu przetwarzania Danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Definicja Grupy PANDORA została podana poniżej. W przypadku powierzenia Danych podmiotowi wchodzącemu w skład Grupy PANDORA podmiot ten będzie również Przetwarzającym Dane.

 

PFSWEB, Inc. (spółka macierzysta SDSA) jest zarejestrowana w USA i należy do programu Safe Harbor, opracowanego przez Departament Handlu USA i Unię Europejską. PFSWEB, Inc. oświadcza, że przestrzega zasad prywatności według programu Safe Harbor, uzgodnionych przez USA i UE. Dodatkowe informacje na temat programu Safe Harbor i certyfikat tej spółki jest dostępny na stronie internetowej programu Safe Harbour Departamentu Handlu USA: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp. W celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmą SDSA w sprawie programu Safe Harbor należy przesłać wiadomość na adres: estore-pl@pandora.net.

 


INNE DANE

 

Zarówno nasza firma, jak i nasi usługodawcy będący podmiotami trzecimi, mogą gromadzić Inne Dane o  użytkowniku, na przykład adres IP, adres MAC, typ komputera użytkownika, informacje o rozdzielczości ekranu, wersji systemu operacyjnego i przeglądarce internetowej, informacje dostępne z rejestrów logowania, a także dane zbierane poprzez stosowanie plików cookie, znaczniki pikseli, znaczniki nawigacyjne i inne podobne technologie, umożliwiające nam zapewnienie lepszej obsługi dla użytkownika poprzez dostarczanie bardziej spersonalizowanych informacji i ułatwianie użytkownikowi bieżącego korzystania z Witryny. Zarówno nasza firma, jak i nasi usługodawcy będący podmiotami trzecimi, mogą również gromadzić Inne Dane, takie jak dane demograficzne, na przykład informacje dotyczące miasta lub kraju użytkownika, a także gromadzić Dane w sposób wykluczający osobiste identyfikowanie użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby na podstawie opracowanych danych, na przykład poprzez wykorzystanie Danych od obliczenia procentowej wartości naszych użytkowników z konkretnym numerem kierunkowym telefonu.


WITRYNY OSÓB TRZECICH

 

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje kwestii dotyczących ochrony prywatności użytkowników, informacji im udzielanych lub innych praktyk podejmowanych w zakresie ochrony prywatności przez podmioty trzecie, nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie, chyba że przekazujemy tym podmiotom trzecim Dane, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Umieszczenie linku w Witrynie nie implikuje polecenia witryny, do której taki link odsyła, przez nas lub przez nasze podmioty powiązane.

W niektórych przypadkach możemy zezwolić użytkownikowi na korzystanie z serwisów płatniczych podmiotów trzecich w celu obsługi płatności. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany zrealizowaniem płatności za pomocą Serwisu Płatniczego, zostanie przekierowany do witryny obsługiwanej przez Serwis Płatniczy, a nie przez naszą spółkę. Wszelkie informacje udostępnione przez użytkownika za pośrednictwem witryny Serwisu Płatniczego są objęte postanowieniami obowiązującej polityki prywatności Serwisu Płatniczego, z pominięciem niniejszej Polityki prywatności. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez jakikolwiek Serwis Płatniczy danych zgromadzonych za pośrednictwem witryny Serwisu Płatniczego.


BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony Danych, które znajdują się pod naszą kontrolą. Niestety nie istnieje możliwość zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie lub systemie przechowywania danych.

Dane użytkownika lub Inne Dane mogą zostać przez nas ujawnione stosownym organom, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy stosownych przepisów prawa.


MOŻLIWOŚĆ WYBORU I DOSTĘP DO DANYCH

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych oraz żądania skorygowania, zaktualizowania, czasowego bądź trwałego zawieszenia lub usunięcia jego Danych. Udostępnienie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jakkolwiek jest niezbędne dla utworzenia konta i realizacji zamówień użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od PANDORA A/S (i/lub dowolnego podmiotu, któremu Dane zostały przekazane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności) informacji marketingowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: pl-estore@pandora.net.

Użytkownik zainteresowany wglądem, skorygowaniem, zaktualizowaniem, czasowym lub trwałym wstrzymaniem ich przetwarzania, usunięciem lub innym ograniczeniem wykorzystywania przez nas jego Danych, które zostały nam wcześniej udostępnione, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mailową. We wniosku należy określić wyraźnie, jakie Dane mają zostać zmienione, z czego użytkownik rezygnuje, czy użytkownik oczekuje wyeliminowania swoich Danych z naszej bazy danych, lub podać w inny sposób informacje o ograniczeniach, których oczekuje użytkownik w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego Danych.

W odniesieniu do plików cookie większość przeglądarek informuje użytkownika w dziale „pomoc“, w jaki sposób można wyłączyć akceptowanie nowych plików cookie przez przeglądarkę, w jaki sposób można ustawić wyświetlanie przez przeglądarkę powiadomień przy otrzymywaniu nowych plików cookie lub w jaki sposób można całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Podobne funkcje, na przykład pliki flash cookie, wykorzystywane przez reklamy w przeglądarkach, mogą zostać wyłączone lub usunięte przez użytkownika poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach dotyczących reklam w przeglądarce lub za pośrednictwem witryny producenta reklamy wyświetlanej w przeglądarce. Pliki cookie umożliwiają jednak użytkownikowi korzystanie z pewnych zasadniczych funkcji naszej witryny, w związku z czym zalecamy pozostawienie włączonej funkcji obsługi plików cookie. W przeciwnym razie niektóre funkcje podczas dokonywania zakupów w naszej Witrynie będą wyłączone.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane użytkownika będą przez nas przechowywane przez czas niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.


WRAŻLIWE DANE

Prosimy o niewysyłanie i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych, informacji o stanie zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) w Witrynie lub za jej pośrednictwem.


DEFINICJA GRUPY PANDORA

W tym miejscu wskazane zostały podmioty wchodzące w skład Grupy PANDORA.


KONTAKT

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt .


Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2018 r.