REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY DLA KLUBOWICZÓW PANDORA

§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem akcji jest Firma PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28.
 2. Oferta będzie trwała od 04.04.2023 r. do odwołania.
 3. Oferta będzie dostępna w e-store PANDORA www.pl.pandora.net oraz wszystkich salonach własnych PANDORA należących do PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o. („Salony PANDORA”) z wyłączeniem salonu outletowego Designer Outlet w Piasecznie.
 4. Każdy Klient, będący członkiem Pandora Club, w ramach rocznicy członkostwa, otrzyma jednorazowy kod rabatowy.
  1. Na 1. rocznicę -10% rabatu na dany zakup.
  2. Na 2. i 3. rocznicę -15% rabatu na dany zakup.
  3. Na 4. i kolejne rocznicę -20% rabatu na dany zakup.
 5. W akcji biorą udział wszystkie produkty z oferty Pandora z wyłączeniem: produktów wykonanych
  z 14-karatowego złota, kolekcji Disney 100, produktów z kolekcji limitowanych oraz produktów przecenionych.
 6. Informacja o Ofercie zostanie mailowo wysłana do członków PANDORA Club. Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Oferty.


§ 2. Warunki Oferty


 1. Z Oferty mogą skorzystać osoby, które otrzymały dedykowany newsletter i dokonają zakupu
  w wybranym salonie PANDORA, wymienionym w §1. 3. lub online, za pośrednictwem oficjalnej strony https://pl.pandora.net w terminie od 04.04.2023 r. do odwołania.
 2. Klient upoważniony jest do skorzystania z Oferty jednorazowo w wybranym Salonie PANDORA wymienionym w §1 ust. 3, okazując mail z wygenerowanym kodem rabatowym lub w e-store PANDORA, wpisując kod rabatowy w koszyku.
 3. Produkty zakupione w promocji w Salonach PANDORA nie podlegają zwrotowi, co nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz uprawnienia do wymiany.
 4. Produkty nie posiadające oznak użytkowania można wymienić jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego, systemowego lub prezentowego na produkt w tej samej cenie lub wyższej za dopłatą,
  w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezależne od uprawnień reklamacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
  W przypadku wymiany jednego z zakupionych produktów w zestawie promocyjnym na produkt wykluczony z jej mechanizmu, wymiana będzie wiązać się z anulowaniem promocji i zakupem produktu w pełnej cenie. Wymiana całego zestawu jest możliwa przy zwrocie produktów składających się na zestaw, na produkty o tej samej cenie lub wyższej.
 5. Wymiana produktów zakupionych przed wprowadzeniem Oferty nie łączy się z jej mechanizmem.
 6. Produkty zakupione w Ofercie w e-store PANDORA podlegają standardowym zasadom zwrotu
  i wymian dostępnym na stronie internetowej.
 7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
 8. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w Ofercie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 3. Ustalenia końcowe


 1. Wszelkie informacje oraz regulamin Oferty są do wglądu w siedzibie organizatora Oferty
  i Salonach PANDORA wymienionych w § 1 ust. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  w przypadku zmiany przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: https://pl.pandora.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Może Ci się spodobać...